home Swedish Cancerexpert: Bevisen kan inte längre ignoreras. Mobilstrålning orsakar cancer

Cancerexpert: Bevisen kan inte längre ignoreras. Mobilstrålning orsakar cancer

Pressmeddelande från Strålskyddsstiftelsen 2017-08-22

Cancerexpert: Bevisen kan inte längre ignoreras. Mobilstrålning orsakar cancer

De vetenskapliga beläggen är i dag så starka att strålning från trådlös teknik (radiofrekvent strålning) bör klassas i högsta gruppen, cancerogen för människan, enligt IARC:s klassningssystem. Ny forskning stärker de vetenskapliga beläggen så att mobilstrålning bör klassas i samma cancerkategori som dioxin, tobak, asbest och andra kända cancerogena ämnen.

Det anser Dr Anthony Miller, professor emeritus vid Dalla Lana School of Public Health, University of Toronto. Dr Millers ansluter sig därmed till den svenske cancerläkaren Lennart Hardells bedömning.

Grupp 1 cancerogen för människan

“Bevisen som visar att strålning från trådlös teknik är cancerframkallande har ökat och kan inte längre ignoreras”, sade Dr Miller vid en presentation den 31 juli i USA. Han anser att de samlade bevisen uppfyller kraven för att skärpa klassningen, till Grupp 1, cancerframkallande för människan.

Dr Miller har lång bakgrund inom cancerforskning och cancerprevention. Han var tidigare rådgivare till WHO:s cancerforskningsinstitut IARC och han deltog liksom Lennart Hardell bland de 30 inbjudna internationella experterna i IARC:s senaste utvärdering av cancerriskerna med strålningen, år 2011. Då bedömdes mobilstrålning i den tredje gruppen, “möjligen cancerframkallande”, Grupp 2B. Men sedan dess har de vetenskapliga beläggen för att mobilstrålning orsakar cancer alltså stärkts så mycket att klassningen bör skärpas till Grupp 1.

Dr Miller hänvisade bland annat till en ny analys av den internationella Interphone-studien, en fransk undersökning som visade ökad risk för hjärntumör efter mobilanvändning, flera nya undersökningar från Dr Lennart Hardells forskningsgrupp samt resultaten från den största djurstudie som någonsin gjorts på området, NTP-studien som kostade 200 miljoner kronor och vars resultat visade att mobilstrålning orsakar cancer i djurförsök.

En hel generation barn och ungdomar exponerade i skolan

– Detta betyder att en hel generation svenska barn i förskolor och skolor dagligen exponeras för cancerogen strålning i stor omfattning. Regeringen och ansvariga myndigheter måste omgående ompröva sin förda politik. Man har promotat den trådlösa tekniken samtidigt som man blundat för de växande beläggen för och varningarna från forskare om att den är skadlig. Strålningen orsakar inte bara cancer utan också psykisk ohälsa och försämrad inlärning. Den trådlösa tekniken måste bort från skolor och förskolor i första hand, men även från universitet och högskolor samt sjuk- och äldrevården, säger Mona Nilsson, ordförande för Strålskyddsstiftelsen.

Bevisen: Mobilstrålning orsakar cancer

Forskningen som bevisar att mobilstrålning orsakar cancer. Se listan här

Kontakt:

Mona Nilsson, Strålskyddsstiftelsen
Telefon: 08-560 51213
E-post:
 mona@stralskyddsstiftelsen.se

3S_logo_green

www.stralskyddsstiftelsen.se

Arbetar med utgångspunkt från

Europarådet resolution 1815 maj 2011.

Leave a Reply