Mobilstrålning orsakar DNA-skador och tumörer i största forskningsstudien

Den största djurstudien som någonsin gjorts för att undersöka om mobilstrålning orsakar cancer visar att strålningen från vanliga mobiltelefoner orsakar såväl DNA-skada som ökad förekomst av hjärntumörer bland de exponerade djuren. Undersökningen har genomförts av ansedda National Toxicology Program, NTP, och har kostat över 200 miljoner kronor. DNA-skador och ökad tumörförekomst har visats i forskningen …

Cancerexpert: Bevisen kan inte längre ignoreras. Mobilstrålning orsakar cancer

Pressmeddelande från Strålskyddsstiftelsen 2017-08-22 Cancerexpert: Bevisen kan inte längre ignoreras. Mobilstrålning orsakar cancer De vetenskapliga beläggen är i dag så starka att strålning från trådlös teknik (radiofrekvent strålning) bör klassas i högsta gruppen, cancerogen för människan, enligt IARC:s klassningssystem. Ny forskning stärker de vetenskapliga beläggen så att mobilstrålning bör klassas i samma cancerkategori som dioxin, tobak, …