home Swedish, Swedish Articles Djup och förtvivlad undran!

Djup och förtvivlad undran!

Hej skolministeriet! Jag lyssnade till ert program om mobiler i skolan och blev mycket konfunderad!

Hur är det möjligt att göra ett program om det är bra eller dåligt att eleverna får ha mobiler eller inte på lektionerna, och inte ens nämna det faktum att den trådlösa tekniken är en mycket stor hälsorisk? Har ni fått betalt för att hålla tyst?

Om man, som jag, har studerat forskningen i hittills 24 år när det gäller strålning och hälsorisker, så kan jag inte förstå att det kan finnas så oinformerade programtillverkare som ni! Hur är det möjligt att ni helt verkar bortse från dessa risker, som gör allt fler sjuka? Med hänvisning till den ohälsa som sprider sig och då inte minst bland barn och ungdom, t ex rastlöshet, sömnproblem, trötthet, huvudvärk, oro, ångest, retlighet, koncentrationssvårigheter, hjärtrusningar mm, så borde strålningens hälsopåverkan vara den övergripande sakfrågan i ert program om mobiler i skolan, men ni nämnde den inte med ett enda ord!

Det finns nu över 20 000 publicerande forskarrapporter om dessa risker och vad trådlös teknik ställer till med för allt levande:

Länksamling av publicerade studier som finns om riskerna och skadorna av elektromagnetisk strålning

Vem har bestämt hur mycket strålning från trådlös teknik vi ska tåla

Kom inte med så töntig förklaring som att Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) klargör att “strålningen från trådlös teknik är så låg att den inte kan skada”, för det är en lögn de sprider för att vara telekomindustrin till lags. I vår värld är endast pengar av betydelse, människors hälsa struntar man i, ska det vara så?

Telekomindustrin i världen är ca fyra gånger så stor ekonomiskt jämfört med läkemedelsindustrin. Det innebär att det finns resurser att köpa “lämpliga” forskare och t o m påverka staters myndigheter, vilket är ett faktum. Strålsäkerhetsmyndigheten i Sverige är inget undantag. Den “expertgrupp” som SSM använder sig av går helt i industrins ledband.

Se även bilaga om hur det gått till att fastställa det gränsvärde vi har, ett gränsvärde för mikrovågor som är flera miljarder gånger högre än den nivå vi är skapade att tåla, den naturliga bakgrundsstrålningen! I denna bilaga får ni också inblick i den korrupta myndigheten SSM!

Resultatet av er tystnad i denna sak är att framförallt barnen skadas dagligen i hemmet och i skolan av den trådlösa tekniken, varför tiga om verkligheten, är ni stolta över att gå industrins ärenden?

Jag kräver ett svar från er på ovanstående!

Om ni, mot förmodan, skulle vilja göra ett program om trådlös teknik i skolor och dess hälsorisker, så ställer jag gärna upp med information. Jag har nästan dagligen kontakt med flera kända forskare, de är lika förtvivlade som jag, “varför är det ingen som bryr sig om våra larmrapporter”! Jag åker omkring i landet och håller en 4 timmars föreläsning i ämnet, har hittills varit på 176 platser. Jag har en sändlista med f n ca 1300 personer som jag förser med info varje eller varannan vecka om vad som händer i denna sak runt om i världen. Jag får mellan 50-200 mail varje dygn, från hela världen, med frågor från strålningsdrabbade personer som inte blir trodda av vare sig läkare eller vänner och bekanta om orsaken till deras hälsoproblem o s v. Allt detta beror på journalisters tystnad i ämnet, vilket innefattar även er!

På min hemsida kan ni förkovra er flera timmar i ämnet, se

http://maxicom.se/Stralningsrisker.php

M v h Kalle Hellberg

Blidsberg

 

Leave a Reply