home Swedish Articles Ny KI-skandal

Ny KI-skandal

I en miljonhärva på Karolinska institutet har flera anställda bildat ett bolag som har utfört konsulttjänster både åt KI och Stockholms läns landsting.

Karolinska institutet har ännu en gång drabbats av en skandal. Det är denna gång flera personer som är inblandade. Av åklagare utreds nu redan en polisanmäld, KI-anställd prefekt på institutet. Prefekten är skäligen misstänkt, den högre brottsmisstankegraden vid åklagares utredning av ett eventuellt brott. Flera inblandade, högt uppsatta chefer och professorer, har genom deras eget bolag sålt sina tjänster till KI under flera års tid. De inblandade har själva godkänt de fakturor som har skickats från bolaget till KI. En professor har även attesterat fakturor från sin egen dotter. Han har nu varnats av KI. Stockholms läns landsting är dock bolagets största kund och SLL säger att landstinget inte kände till att personer i företaget själva hade attesterat bolagets fakturor till KI. Landstinget ska se över om det ska fortsätta att göra affärer med bolaget. Segt i kölvattnet efter Macchiarini Institutets internrevision upptäckte flera misstänkta oegentligheter, men trots att den misstänkta härvan upptäcktes kunde faktureringarna fortsätta i ytterligare tio månader. KI hävdar att det berodde på turbulensen efter Paolo Macchiarini-affären. Sommaren 2010 bildade den nu polisanmälde prefekten och två professorer en ideell förening och i sin tur ett bolag som är registrerat hemma hos en kvinna som fram till alldeles nyligen var administrativ chef på samma KI-institution som de andra i härvan. Bolagets nuvarande vd är dotter till en av professorerna i det aktuella bolaget. Det är konsulttjänster till ett registerprojekt som drivs gemensamt av Karolinska institutet och Stockholms läns landsting som bolaget har tillhandahållit. Sedan starten 2011 har bolaget fakturerat KI nästan 5,6 miljoner kronor trots att det är KI-anställda som står bakom bolaget. De anställda har ingått avtal och gjort affärer som företrädare för både bolaget och KI. De tjänster som har fakturerats har inte heller upphandlats enligt det regelverk som gäller för offentlig upphandling. Det var KI:s ekonomiavdelning som i december 2015 upptäckte oegentligheterna. Internrevisionen bedömde då att tillvägagångssättet inte var tillåtet men försäkrades om att verksamheten skulle upphöra, men tio månader senare hade verksamheten ännu inte upphört. Att det blev så skyller KI på Macchiarini-affären. I internrevisionen står det bland annat att ”Gränser mellan verksamhet och personal på KI respektive (bolaget) är inte tillräckligt tydliga, utan har i stället blandats ihop på ett oacceptabelt sätt”. Revisionsrapporten konstaterar även att det hela bryter mot KI:s interna jävsregler och att bolagets verksamhet innebär förtroende-skadliga bisysslor. Den professor som är bolagets styrelseordförande, håller inte alls med om det som KI:s internrevision har kommit fram till. Märklig utformning Den förening som äger bolaget är ideell och ska inte berika sina medlemmar. Revisorn påpekar dock att alla inblandade nyligen har eller snart kommer att sluta på KI. Därför finns möjligheten för dem att efter ett tag ta del av det genererade överskottet i bolaget. Karolinska institutet har även anmält prefekten till statens ansvarsnämnd, som bedömer frågor om en eventuell åtalsanmälan och/eller ett disciplinstraff. Enligt nämnden kan det röra sig om trolöshet mot huvudman, tjänstefel eller andra brott såsom bedrägeri. Prefekten nekar till anklagelserna. Kritisk docent på KI 2000-Talets Vetenskap har talat med Olle Johansson, docent på KI. Han är mycket kritisk till både denna skandal och alla de andra oegentligheter som tidigare har förekommit på Karolinska institutet. Han framhåller att han tror att mängden skandaler på KI beror på verksamhetens grundläggande utformning. Han ser ett allvarligt problem i att de som är anställda på KI huvudsakligen är där för att göra karriär, tävla om anslag, rumsyta, vetenskapliga priser och titlar. Det skapar förutsättningar för att det som sker på institutionerna inte alltid går rätt till. Som en jämförelse nämner Olle Johansson den så kallade Karolinska Development-skandalen, I en miljonhärva på Karolinska institutet har flera anställda bildat ett bolag som har utfört konsulttjänster både åt KI och Stockholms läns landsting. i vilken det har spenderats mer än 1,7 miljarder på misslyckade satsningar. Det har minskat betalningsförmågan till 7 %, vilket är under krisnivån, hur man än räknar. Osher-skandalen är även den en av de mest uppseendeväckande skandalerna på KI. I den spenderades det 43 miljoner kronor på annat än det som donatorerna avsåg att pengarna skulle användas till.

Text: Michael Zazzio

Foto1: Ainali

Foto2/bildbyline: docent Olle Johansson

Leave a Reply